ESTAGFIRULLAH

130

Erdhi një njeri te Hasen el-Basri dhe I tha atij: Se qielli nuk lëshon shi…….i tha atij Hasen el-Basri ”
Estagfirullah

“Pastaj erdhi një person tjetër dhe i tha se më ka godit fukarallëku….i tha atij Hasen el-Basri
“Estagfirullah

Pastaj erdhi personi I tretë dhe I tha Hasen el-Basriut :se gruaja ime nuk lind është sterile……I tha
Hasen el-Basri: Estagfirullah

Pastaj erdhi një tjetër I cili I tha se unë e gjuaj farën në tokë dhe ajo nuk mbinë……I tha atij Hasen
el-Basri: Estagfirullah

I’u drejtuan të pranishmit Hasen el-Basriut : “na quditi rasti yt a çdo kush që vjen tek ti që ankohet
përdiqka thua Estagfirullah

J’u përgjigjet Hasen el-Basri : vallë a nuk e keni lexuar fjalën e Allahut:
“Unë u thashë: “Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë;. Ai ju lëshon nga qielli shi me
bollëk. Ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj.”[Nuh:10,11,12]

Pastaj vazhdoj dhe tha:dëshiron qetësimin e gajleve ,hapjen e gjoksit dhe kënaqësi të bukura?
Ka thënë Allahu I Madhëruar:
“E të kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni (kthehuni) te Ai, se Ai do t’ju mundësojë përjetime të
mira (në këtë jetë).” [Hud:3]

(A dëshironi largimin e katastrofave (fatkeqsive),dhe sigurimin prej fitneve(sprovave)
Ka thënë Allahu i Madhëruar:
“Po All-llahu nuk do t’i dënojë ata, derisa ti (Muhammed) je në mesin e tyre dhe All-llahu nuk do t’i
dënojë, derisa ata kërkojnë falje (istigfarë).” [Enfal:33]

A DËSHIRON TI ROB I ALLAHUT SHLYERJEN E MËKATEVE, SHTIMIN E TË MIRAVE DHE
NGRITJEN NË GRADA TË LARTA THUAJ(SHPESHTOJE) FJALËN
“ESTAGFIRULLAH” (KËRKOJ FALJE NGA ALLAHU)

Load More In Islame

Check Also

Falënderimi i qoftë Allahut që shtëpia jonë ka derë

Në çatinë e një shtëpie të vjetër ishte një dhomë e vogël, në të cilën jetonte një grua e …