Lutje për çiftet që nuk kanë fëmijë (Thuaji këto lutje sa më shpesh mbrenda ditës, në namaz dhe jasht tij)

116

Lutje për çiftet që nuk kanë fëmijë (Thuaji këto lutje sa më shpesh mbrenda ditës, në namaz dhe jasht tij)

Lutja e Ibrahimit alejhi selam:

“Zoti im, më dhuro mua (një fëmijë) prej të mirëve!” (Es – Saffatë, 100)

Lutja e Zekerija alejhi selam:

“Zoti im, më falë edhe mua nga ana Juaj një pasardhës (fëmijë) të mirë.” (Ali Imran, 38)

Këto dy lutje duhën të bëhen sa më shpesh por më e mira është në Namazin e Natës. Bindja se vëtëm Zotit i takon krijimi edhe askujt tjetër:

“Ai është që ju krijon (formon) juve në mitra ashtu si të dojë.” (Ali Imran, 6)

Load More In Shëndeti

Check Also

KUJDES RAPORTET ME NËNËN

Transmetohet,, se në kohën e Muhamedit a.s. ishte një djalë që ishte sëmurë dhe vuante mom…