Nje lutje e bukur e Muhammedit alejhi selam

66

Një nga duatë e të të Dërguarit të Allahut, Muhammedit alejhi selam, ishte edhe kjo:
Ibn Abbasi r.a. tregon: “Bujta një natë tek tezja ime Mejmunah.

(Pastaj tregon hadithin 97/117 dhe) shton: Nga duaja që bëri Pejgamberi a.s ishte edhe kjo:

“Allahummexh’al fi kalbi nura, ve fi besari nura, ve fi sem’i nura, ve an jemini nura, ve an jesari nura, ve feuki nura, ve tahti nura, ve emami nura, ve halfi nura, vexh’al-li nura

– O Allah! Sill në zemrën time, dritë,

dhe në shikimin tim dritë,

dhe në dëgjimin tim dritë,

dhe në të djathtën time dritë,

dhe në të majtën time dritë,

dhe lart meje dritë, dhe poshtë meje dritë,

dhe para meje dritë,

dhe pas meje dritë,

dhe më jep mua dritë!” (6316)

Load More In Shëndeti

Check Also

KUJDES RAPORTET ME NËNËN

Transmetohet,, se në kohën e Muhamedit a.s. ishte një djalë që ishte sëmurë dhe vuante mom…